Skip to content

Skólaráð

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skóla­samfélags um skólahald.

Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndar­samfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum skólaráðs. Staðgengill skólastjóra stýrir skólaráði í forföllum skólastjóra.

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald.

Skólaráð:

  1. fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skóla­starfið,
  2. fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,
  3. tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndar­samfélagið,
  4. fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,
  5. fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum,
  6. fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, al­menn­um starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, mennta­mála­ráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað,
  7. tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitar­stjórnar.

Skólaráð Laugarnesskóla skólaárið 2021-2022 skipa:

Sigríður Heiða Bragadóttir skólastjóri
Björn Gunnlaugsson aðstoðarskólastjóri
María Guðmundsdóttir deildarstjóri yngra stigs
Rúna Björg Garðarsdóttir, Edda Rún Gunnarsdóttir og Hildur Björk Kristjánsdóttir fulltrúar kennara
Eiríkur Fannar Jónsson fulltrúi starfsfólks
Eyrún Helga Aradóttir, Grétar Már Axelsson, Helga Þórey Júlíudóttir, Hrafnhildur Karla Jónsdóttir og Benedikt Magnússon fulltrúar foreldra

 

Fundargerð 28/10/21  

Fundargerð 25/11/21

Fundargerð 10/02/22

Fundargerð 31/03/22

Fundargerð 02/06/22

Skýrsla skólaráðs 2021-2022

Fundargerð 24/11/22

Fundargerð 26/01/2023