Slys í skólanum

Þurfi barn að fara á slysadeild vegna óhapps í skólanum er reynt að ná í foreldra og því er nauðsynlegt að símanúmer heimilis og vinnustaðar séu á skrá í skólanum.

Takist ekki að ná í foreldra sér starfsfólk skólans um að koma barninu á slysadeild

Slys á nemendum í skóla

Fyrstu viðbrögð skólans eru að koma í veg fyrir frekari slys eða meiðsli með almennri skyndihjálp. Ef hjúkrunarfræðingur er í skólanum þá er leitað til hans , annars eru meiðsli skoðuð af starfsfólki skólans. Þegar meiðsli hafa verið könnuð er ákvörðun um hvort og hvernig nemandi er færður á heilsugæslu skólans, í Lágmúla eða á slysadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur. Þegar ákvörðun hefur verið tekin er haft samband við foreldra/forráðamenn og þeim tilkynnt hvað hafi gerst og hvert nemandi hefur verið færður þ.e. á heilsugæslu skólans, í Lágmúla eða slysadeild. Jafnan er beðið um að foreldrar/forráðamenn vitji nemandans, ef aðstæður þeirra leyfa. Þegar foreldrar/forráðamenn eru komnir á staðinn getur starfsmaður skólans yfirgefið vettvang.

Ef nemandi er færður á slysadeild eða Heilsugæsluna í Lágmúla skal fylla út viðeigandi eyðublað og láta fylgja viðkomandi. Flutningur með sjúkrabíl skal greiddur af skólanum. Ef meiðsli verða utan skólahúss skal fylgja eftir sömu reglum. Kennari hefur samband við skólann og biður um aðstoð við að flytja eða færa nemenda undir læknishendur.

Ef slys er alvarlegt og nemandi verður frá skóla um lengri tíma skulu skólastjórnendur ræða við bekkjarfélaga og fjalla um slysið og færa þeim þau skilaboð sem æskileg eru. Skólinn lætur í té alla þá aðstoð við nám nemandans sem hann hugsanlega getur veitt. Tilkynna þarf þeim kennurum/starfsfólki sem kenna/sinna bekknum um hvað gerst hefur og hvernig skólinn hyggst taka á málinu.

Slys á nemendum utan skólatíma

Hlutverk skólans við slíkar aðstæður verður að vera í samvinnu við foreldra/forráðamenn.

Skólinn hefur samband við heimili og leitar eftir upplýsingum og getur ef óskað er flutt öðrum nemendum skólans skilaboð og upplýsingar. Mikilvægt er að allar heimildir um atvik og líðan séu öruggar. Skólinn lætur í té alla þá aðstoð við nám nemandans sem hann hugsanlega getur veitt. Við langverandi fjarvistir nemanda á hann rétt á sjúkrakennslu samkvæmt reglum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur.

Við stærri slys

Leitað er til Miðstöðvar áfallahjálpar LSH.

Sjálfhótanir nemenda skal alltaf taka alvarlega. Umsjónarkennara ber alltaf að láta skólastjórnendur vita. Foreldrar skulu alltaf vera látnir vita.

Prenta | Netfang