Mat á starfi Laugarnesskóla

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr. grunnskólalaga, og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.
Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.
Grunnskólalög kveða á um að hver grunnskóli meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á.
Grunnskóli skal birta opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.
Skólinn framkvæmir mat á skólastarfinu árlega og eru skýrslur birtar á heimasíðu skólans. Hægt er að skoða skýrslurnar með því að smella á hlekkina hér að neðan.

Sjálfsmatsskýrsla 2008-2009        

                                      

Skólapúlsinn 2008-2009        

Foreldrakönnun 2008      

Talnalykill 2009  

Sjálfsmatsskýrsla 2009-2010

Skólapúlsinn 2009-2010

Foreldrakönnun 2010

Talnalykill 2010

Sjálfsmatsskýrsla 2010-2011

Skólapúlsinn 2010-2011 

Foreldrakönnun 2012

Heilbrigðiseftirlit apríl 2017

Sjálfsmatsskýrsla 2011-2012

Heildarmat LNSK 2012

Skólapúlsinn 2011-2012

Foreldrakönnun 2013

Sjálfsmatsskýrsla 2012-2013 

Skólapúlsinn 2012-2013

Foreldrakönnun 2016 

Sjálfsmatsskýrsla 2013-2014

Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015

Sjálfsmatsskýrsla 2017-2018 

Prenta | Netfang