Skip to content

Sérkennsla

Markmið
Meginmarkmið stefnu Reykjavíkurborgar er að stuðla að sem bestri þjónustu við nemendur með sérþarfir í grunnskólum borgarinnar, uppfylla markmið laga og Aðalnámskrár um kennslu í samræmi við eðli og þarfir nemenda og að nýta fjármagn til sérkennslu sem best.

Þeir sem ekki fylgja námsframvindu sem getur talist eðlileg miðað við aldur fá meiri stuðning og námsaðstoð eftir þörfum. Við úthlutun sérkennslu- og stuðningsfulltrúatímum liggja greiningar, skimanir, námsmat og beiðnir umsjónarkennara og foreldra með rökstuðningi til grundvallar. Sjá nánar hér.

Framkvæmd
Eins og í öðrum grunnskólum í Reykjavík er fjöldi sérkennslustunda miðaður við nemendafjölda. Deildarstjóri og sérkennarar ásamt bekkjarkennurum yfirfara umsóknir um sérkennslu að vori og leggja mat á þörf út frá þeim og niðurstöðum prófa og athugunum.

Almenna reglan er að sérkennslan er sett á töflu samhliða íslensku og stærðfræði tímum í bekkjunum til þess að hægt sé að blanda nemendum saman og veita þeim kennslu miðað við þarfir þeirra.

Meginþungi sérkennslu er í íslensku og stærðfræði en hún getur einnig tengst öðrum námssviðum til dæmis hreyfingu. Mikil áhersla er lögð á að styrkja sjálfsmynd nemandans og að honum líði vel í skólanum. Í sérkennslunni er lögð áhersla á að greina námsstöðu nemendanna snemma á skólagöngunni eða skólaárinu og koma þar með betur til móts við þarfir þeirra.

Lögð er áhersla á margvíslega framsetningu námsefnis og þá tekið mið af þörfum einstaklingsins í því efni. Sérkennsla getur ýmist verið til lengri eða skemmri tíma. Um er að ræða einstaklingskennslu eða kennslu í litlum hópi sem fer ýmist fram í bekk eða utan.

Mat umsjónarkennara er byggt á margs konar skimunum, könnunum og prófum. Í öllum árgöngum eru lagðar fyrir ákveðnar kannanir á hverju ári. Auk þess eru aðrar kannanir og próf sem kennarar leggja fyrir m.a. við annaskipti.

Í Laugarnesskóla hefur verið í þróun undanfarin skólaár sérúrræðið Smiðja sem ætluð er sem tímabundið úrræði fyrir nemendur sem rekast mjög illa í almennum bekk. Reynslan hefur sýnt að það er þörf fyrir slíkt úrræði.