Vinafjölskyldur

Vinafjölskyldur – tilgangur.

 • Að stuðla að virkni erlendra fjölskyldna og barna þeirra í skólasamfélagi Laugarnesskóla sem og íslensku samfélagi og minnka þannig líkur á að einangrun eigi sér stað.
 • Að búa til skólabrag sem byggir á virðingu, samkennd og samvinnu.
 • Að mynda gagnvirk tengsl íslenskra fjölskyldna við erlendar fjölskyldur þar sem sem höfð er að leiðarljósi; virðing, umhyggja og stuðningur. Báðar fjölskyldur gefi og þiggi af hvorri annarri.

Vinafjölskyldur – framkvæmd.

 • Fjölskyldur í sama bekk/árgangi myndi tengsl með tilstuðlan umsjónarkennara og bekkjarfulltrúa þar sem leitast er við að tengja börn sem hafa núþegar myndað einhver vinatengsl eða eiga sameiginleg áhugamál.
 • Opna boðleiðir þannig að íslenska fjölskyldan sýni frumkvæði í því að upplýsa þær erlendu um bekkjarskemmtanir og annað sem fram fer í skólanum. Mjög góð leið er að bjóðast til að sækja og verða samferða á uppákomur skólans.
 • Kynna börnunum og fjölskyldum þeirra fyrir íþrótta og tómstundastörfum í nágrenninu, aðstoða þau til að finna leiðir til ástundunar. Aðstoða við að sækja um frístundakort á www.reykjavik.is
 • Bjóða börnum heim stöku sinnum og hjálpa með íslenskulestur.
 • Bjóða heim í kaffi og létt spjall.
 • Bjóða aðstoð við að lesa pósta/tölvupósta/upplýsingabréf sem koma frá skóla og svara ef þörf er á.
 • Fyrst og fremst hafa frumkvæði að jákvæðum og góðum samskiptum og stuðla að góðum bekkjarbrag

Friendship Families

The purpose of friendship families is to:
 • Promote the integration of non-native families and their children in Laugarnesskóli and the broader community reducing the likelihood of isolation.
 • Develop a school atmosphere based on mutual respect, empathy and cooperation between the many cultures and ethnicities within the school community.
 • Develop an mutually beneficial relationship between the Icelandic and non-native families based on support, respect and understanding.

Friendship families- Implementation

Non-native and Icelandic families within the same class/grade should seek to strengthen existing bonds or forge new bonds between children with the support of class teachers and class representatives.

The Icelandic family should seek to:
 • Keep the non-native family informed about extra-curricular activities, maybe offering to pick them up and accompany them to certain events.
 • Explain to the non-native family which leisure and sports are available and help them apply when necessary. Help non-native families apply for discounts using the Fristudakort and teach them how to use www.reykjavík.is if necessary.
 • Invite the child/children home occasionally.
 • Offer assistance with reading in Icelandic.
 • Invite the non-native family for coffee and a chat.
 • Offer to help translating emails and information from the school and if necessary help replying.
 • Above all initiate positive communication and promote the feeling of belonging in the non-native family.
The non-native family should seek to:
 • Share cultural differences, and reciprocate invitations inviting the Icelandic family for tea and a chat.
 • Take responsibility and seek help when they are not able to understand or need additional advice or support.

Prenta | Netfang