Skip to content

Byrjendalæsi

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð til lestrarkennslu sem nær til allra þátta

móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld inn í eina heild undir hatti

læsis. Góðar barnabækur er sá efniviður sem unnið er með í námi og kennslu, jafnt í tæknilegri

vinnu með stafi og hljóð sem og vinnu með orðaforða og skilning. Helsti kostur aðferðarinnar er

að nemendur læra skilvirka tækni til að lesa stöðugt ný orð sem koma fyrir í texta. Enn fremur eru

sértækir þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og

málfræði tengd inn í ferlið. Í stafainnlögn er áherslan á hljóðaaðferð. Grundvallaratriði

hljóðaaðferðarinnar er að nemendur skilji að bókstafirnir tákna hljóð orðanna í talmálinu.

Smellið hér fyrir nánari upplýsingar um byrjendalæsi.