Skip to content

Laugarnesskóli óskar eftir stuðningsfulltrúa

Laugarnesskóli auglýsir starf stuðningsfulltrúa skólaárið 2020-2021.

Laugarnesskóli stendur við Kirkjuteig 24 í Reykjavík og er einsetinn grunnskóli fyrir nemendur í 1.- 6. bekk. Einkunnarorð skólans eru lífsgleði, nám, samvinna, kærleikur og ósk. Í Laugarnesskóla er allt starfsfólk samstíga og vinnur saman að stefnumörkun og forgangsröðun. Skólastarfið á að vera uppbyggjandi þar sem metnaður ríkir og virðing er borin fyrir hverjum og einum. Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni þar sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. Skólaumhverfi skólans á að vera hlýlegt og aðlaðandi fyrir alla þá sem tengjast skólanum.

Helstu verkefni:

Vinnur eftir áætlun sem bekkjarkennari hefur útbúið í samráði við deildarstjóra sérkennslu, þroskaþjálfa eða aðra ráðgjafa.

Auka færni og sjálfstæði nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Aðstoðar þá við að ná settum markmiðum samkvæmt aðal – og/eða einstaklingsnámskrá og aðlagar verkefni að getu nemenda undir leiðsögn kennara.

Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. Vinnur gegn neikvæðri hegðun t.d. með jákvæðri atferlismótun og með því að fylgja nemanda tímabundið afsíðis.

Fylgir nemendum á ferðum um skólann, í sund, í frímínútur og vettvangsferðir og aðstoðar eftir þörfum.

Situr fag – og foreldrafundi eftir því sem við á.

Getur eftir aðstæðum einnig sinnt öðrum nemendum í bekknum meðal annars til að kennari geti aðstoðað nemanda sem þarf séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemanda með sérþarfir.

Önnur þau störf sem verkefnastjóri sérkennslu felur.

Hæfniskröfur

Áhugi á að starfa með börnum

Lipurð í samskiptum, sveigjanleiki og samstarfshæfni

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Jákvæðni og áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi

Stundvísi og samviskusemi

Reynsla í starfi með börnum æskileg

Góð kunnátta í íslensku

 

Frekari upplýsingar um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Heiða Bragadóttir skólastjóri í síma 411 7444, netfang sigridur.heida.bragadottir@rvkskolar.is

Starfshlutfall 50%-60%

Tímabundin ráðning.